Sponsors

The official sponsor of the championship

 

Honorary Patronage 
Marszałek Województwa PodkarpackiegoSponsor